Kategorier
Analys Plattformar Sociala medier

Facebook Timeline for Pages några månader senare

Likes och delningar har ökat efter att varumärken tvingades in i Facebook Timeline for pages. Åtminstone om man får tro de undersökningar som gjorts hittills. 

Facebook lanserade Timeline for Pages i februari och när nu maj månad startar har flera undersökningar gjorts runt hur det ”gått”. Facebooks löfte till varumärken var att man skulle öka synligheten och effekten genom den nya designen. Det faktum att landningssidor i form av ”Välkommen, gilla oss” inte längre fungerar, att själva loggen är delad och där olika innehållssegment visar sig på olika sidor.

Det har gått sådär. Tiden som personer stannar på sidan har inte ändrats nämnvärt. Tiden som läggs på själva innehållet har inte ökat utan är konstant eller till och med kortare.

I en eyetracker-undersökning (varje sida visas för användaren tio sekunder) visar en jämförelse att det visuella på många sätt tar över uppmärksamheten – cover photo är det som människor ser allra först och mest. Till skillnad mot innan Timeline, när själva loggen var det som folk fastnade för så är det nu bilder som de flesta stannar upp vid, och fr a som man tittar på först. De tabbar, undersidor som förut var oerhört svåra att få besökare att uppmärksamma har nu lyfts fram (i grundutförande är det dock Foton, Likes och Evenemang först men det går att förändra).

Facebook Timeline Changed the Way We See Brand Pages; Here's How

Själva innehållet är det som användarna ser sist enligt den här undersökningen och där är det intressant att den delade timelinen får ungefär samma tid av uppmärksamhet av användarna som den gamla loggen – men det är uppdelat mellan de två delarna. Ser man på hur användare tittar på sidan så är det mer strukturerat:

  1. Cover image,
  2. Tabbar/undersidor
  3. Höger sidebars.
  4. Vänster sida.
  5. Innehållet (loggen).

Det går igenom i alla testade sidor medan det förr var mer beroende på hur man byggt upp exempelvis landningssidan. Facebook Timeline för sidor verkar stämma bättre överens med det generella beteende vi lärt oss använda på webben. I längden gissningsvis en mer effektiv design eftersom vanan innebär att människor enklare konverterar till att läsa innehåll.

Siffror då? Enligt en av de numera många statistiktjänster för Facebook Pages som finns, Wildfire, så har Likes ökat med närmare 22 % och People Talk About med 25 %. Kommentarer har däremot minskat med 6 % och utvecklingen av fanbase har saktat in. Undersökningen är gjord på 67 brand pages vilket bör tas med i beräkningen. Det man ändå kan se är att delning och likes byggs med hjälp av innehållets utseende medan kommentarer om själva innehållets essens. Vad det är man vill uppnå med sitt innehåll måste helt enkelt styra hur man väljer att designa det.

Det återstår fortfarande en hel del att lära och titta på innan vi verkligen kan svara på om Facebook Timeline for Pages blivit en succé eller en flopp. Men några viktiga lärdomar kan vi ändå dra av det:

  • Jobba med Cover image. Facebook har satt ganska hårda regleringar för vad som är tillåtet för en sån bild: ingen reklam, ingen kontaktinformation, inga call to action. Men då den är så central för hur användaren fastnar på sidan är det oerhört dumt att tappa bort möjligheten till att berätta om varumärket med en bra bild. Varför inte en bild på personalen? Skapa snygga bilder som ni ändrar med jämna mellanrum på produkterna.
  • Skapa bilder för tabbarna/undersidorna. Innan Timeline brydde sig få utvecklare om att lägga till bilder på de applikationer och undersidor som las till en Facebooksida eftersom bilden var knappt synlig. Idag är det nödvändigt då bilden är mycket synlig och undersökningar som den ovan visar att användarna tittar på dessa. Eftersom det är möjligt att flytta fram de tabbar/undersidor man vill visa (det är bara Foton som är fast) är undersidor i sig en ny outforskad möjlighet.
  • Utnyttja Highlight och Pin-funktionerna för att skapa bra synlighet för ditt innehåll på loggen. Tänk till när det gäller bilder som ni lägger upp för att skapa en så snyggt och inbjudande logg som möjligt. Se också till att använda Milestone-funktionen och addera bilder även där.
  • Jobba aktivt med sidan – både med innehåll men också med interaktionen med besökarna. Facebook Pages är inte nödvändigtvis bara ett komplement utan kan bli er viktigaste instans på webben om ni väljer att satsa på det.

Det viktigaste är ändå att inse att den stora kampen om användarnas uppmärksamhet fightar företag i sina fans nyhetsflöden på Facebook. Att skapa innehåll som är relevant, syns och som man snabbt gärna engagerar sig i är det allra viktigaste och även om vi ser att det visuella blir viktigare och viktigare även i den här kampen så är det innehållet som gör att du som varumärke på Facebook vinner eller inte.