#sthlmmw: B2B är inte längre intressant

Så dags för den där frågan som alltid är hur gör vi med B2B. Gillar introduktionerna från pausen. Det diskuteras runt att det krävs högre kunskap om företagen och samtidigt så anses det svårt.

Ola Rollén, Hexagon menar att B2B inte är speciellt annorlunda mot B2C. Allt handlar om respekt mot kunden. Det hela handlar om att förstå pyramiden: vad kostar produkten, hur många riktar man sig mot. Och egentligen är det inte någon skillnad mot att sälja en lyxpryl – att sälja in b2b-produkter är samma sak. Det handlar om bygga ett rykte och självklart att berätta sin story.

B2B är självklart tråkigt om man riktar in sig på att göra annonser. Viktigt, menar Ola, att ta reda på vilken målgrupp man har. Det är dyra säljcykler inom B2B vilket gör att man måste definiera sina målgrupper på ett annat sätt än för snabba och billiga massprodukter. Ola R påpekar att events är mycket effektiva – och det fungerar att ta betalt även för konferenser. De går nästan med vinst på den: det är intressant sätt eftersom det handlar om att paketera kunskap och på så sätt skapa ett rykte och en ingång att prata om sin egen produkt.

Att marknadsföra företag och nu Staffan Dopping, K-street Advisors, Nicole Haman, Google och Martin Kubu, Ehrenstråle BBDO. Nicole H menar att Google följer sina kunder i spåren. Martin K tycker att B2B är roligare än någonsin: det handlar mer om att sälja lösningar istället för produkter – helt enkelt att paketera sin kunskap och sälja in den. Företaget och deras samlade expertis blir en historia att sälja och inte funktioner. Nicole H menar att den egna sajten är central för all marknadsföring. Sajten är 24h business och företagets diplomat. Staffan D ser just alla människor som ambassadörer som viktiga. Förtroende är en emotionell känsla och man vill träffa roliga människor som gör produkten intressant. Martin K menar att saker som Felix stör en ingenjör kommer bli mycket mer viktiga. Staffan D tar upp tonaliteten – det måste finnas en enda själ i företaget sen finns det massor av röster som talar den. B2B handlar om köparnas karriärer många gånger vilket ger ett annat incitament.

Staffan D menar att kommunikationsdirektören håller på att bli minst lika viktig som VD för företagets framgång. Talesmän kommer att behöva byggas – och det innebär att marknadsfolk måste komma in i ledningsgruppen: en diskussion som även var uppe under Almedalen. Martin K menar att storytelling måste vara en viktig del särskilt i sociala medier. PR och sociala medier byggs synkront. Staffan D menar att uppdelningen mellan B2B och B2C är gamla strukturer. Det viktiga handlar mer om att jobba med människor.