Kategorier
Medier

YourLife visar hur bloggarna blivit en självklar del av redaktionella produkter

Via @ebbasydow ser jag att Bonnier lanserar en jättesajt vid namn ”YourLife” (blir lite full i skratt när man valt ”yourlife.nu” vilket är en fascinerande mix av svenska och engelska) som har en ”vidhängande” tidning. Det är i sig rätt speciellt: själva webben är centralt och den tryckta tidningen är ett mervärde. Indikerar onekligen en stark värderingsförändring från print till webb.

Vidare finns det självklart bloggar som är kopplade till webben – men de markeras inte som något speciellt utan är en självklar del av innehållet.

Det känns som om det också indikerar en förskjutning mot att bloggarna faktiskt är en självklar del av ett innehåll: bloggosfären är inte längre något ”nytt”, att blogga är inget ”udda” som behöver lyftas fram. För flera segment blir en eller flera bloggar en självklarhet – för att använda mitt hatord: en ”hygienfaktor”.

Vad tycker ni? Är det ett sätt att ”gömma” bloggarna eller visar det att vi är på väg mot att inte längre behöva tjata om bloggen som något speciellt utan som en självklar del även av en redaktionell produkt?