Kategorier
Kommenterat

Kort från Digitalpr.se-2010/01/31

 • do clients need social media agencies?
 • Intressant aspekt. Jag tror dock att det handlar om att man just nu behöver sociala medieexperter: för att på så sätt skapa förståelse och insikt i organisationen – och att göra färre fel initialt. Men i längden handlar sociala medier om kommunikation: experterna blir samma sorts experter som vi redan haft i andra delar av marknadsmixen. Problemet är möjligen att varje paradigmskifte också innebär ett byte av experter – för det är ofta svårt att ändra inställning hos den som varit expert i det gamla paradigmet.

 • TV für alle
 • Samtidigt upplever jag att medvetenheten och skepsisen är större just att ”hamna på nätet” bland människor. Fler och fler bloggar och hittar sätt att bli mer och mer personliga men det sker i egen kontroll.

 • Domäner för välgörenhet på Haiti!
 • Annorlunda välgörenhetskampanj.

 • Gratisprogram gör din arbetstid effektivare
 • Sanningens minut…

 • Därför älskar alla Ullared
 • Shopping är en livstil. Inget nytt. Det intressanta ligger i hur forskarna pratar om en shoppingsocialisering. När konsumtionen blir rumsren så innebär den också en självklar del av vardagen. En vardag som vi för över till nästa generation. Problemet med socialisering är att den inte är linjär – varje generation ”omtolkar” och utvecklingen sker lateralt. Det är spännande att fundera över.

 • Excess Reigns Super Bowl, and That’s No Ballyhoo
 • Super Bowl också ett offer för fragmentariseringen av medielandskapet? Kanske… Eller så måste man jobba mer på förväntanståget.

 • Sociala medier källa till 50% av journalisterna
 • Även i Norden. Dags att vi gräver ner stridsyxan och börjar hitta gränssnitt som gör medier: gamla som nya, relevanta och tillsammans starka?

 • A special report on social networking: A world of connections
 • Söndagsläsning. The Economist gräver djupt inom sociala medier i en special rapport. (via @kullin)

 • The Writing Practice
 • Ta den här som söndagsläsning.

 • Points of Contact
 • När nu alla olika plattformar skapas och blir viktiga: hur använder vi dem? Bra post värd att fundera över.

 • Är vi flockdjur?
 • Det behöver kanske inte ens vara en motsättning mellan att vara individualist och att vara del av den sociala webben: skillnaden kanske snarare ligger i distinktionen mellan nätverkande (att vara individer kopplade till varandra) och kollektiv (att bli en del av en förbestämd grupp med klara gemensamma regler).

 • Ständig uppkoppling ställer krav på företagens sajter
 • Handlar det om tålamod eller om förväntan? Att vi utgår från att kunna komma åt information överallt och alltid. 30 sekunder ska inte det behöva ta med den bredbandsutbyggnad vi har idag. Det här är jobbmöjligheter för seo och för lastföretag.

 • Social Media Marketing: How Pepsi Got It Right
 • Det intressanta med hur PepsiCo ser på social media marketing är att de inte ser det som marknadsföring utan produkt- och affärsutveckling. Själva idéerna är knappast unika – men det handlar om att ta vara på sina fans. Frågan blir då: kan vem som helst göra det? Antagligen men man måste inse att det kanske då handlar om färre personer som deltar. Dock: om man ser det som produktutveckling och affärsutveckling är det viktigt och ROI bygger på att man blir bättre i helheten genom att föra en dialog. Det här är något helt annat än att tänka att ”vi ska föra ut vårt budskap”.