Kategorier
Allmänt Sociala medier

Säkra upp ditt Facebook

Jag är, till skillnad mot många andra, fortfarande fascinerad av och gillar Facebook. Det är en plattform som både har möjligheter att bli så oerhört viktig för den digitala utvecklingen på många olika sätt liksom att den som plattform är mycket utmanande för oss marknadsförare på grund av att den bygger på mycket personliga – ibland privata – kontakter och berättelser. Jag är själv intresserad av att den personliga integriteten hålls som viktig i de sociala nätverken – men jag hör till dem som är mer oroad av att stater ser till att lyssna och analysera än att företag gör det.

Utvecklingen går mycket fort och det gör det mycket intressant att titta på hur integritet och säkerhet utvecklas just nu. Exempelvis har Hitwisesiffror visat att på Nya Zealand har besöken på sociala nätverk blivit fler än besöken på sökmotorer.

De flesta användare på Facebook (typ 350 miljoner stycken i hela världen och närmare 3 miljoner bara i Sverige) har i dagarna fått meddelande om att ställa in nya sekretessinställningar på sitt konto. Det beror helt enkelt på att Facebook samtidigt öppnar upp för att sökmotorerna ska kunna indexera det mesta av innehållet. Tillsammans med att Google också valt att göra en av de största nyordningar på sin söksida genom att lägga till en realtidssökning och att Bing nu indexerar Facebookinnehåll för att bli “the decision machine” på riktigt så blir det viktigt att välja hur man bygger sin närvaro på Facebook oavsett om man är privatperson eller företag. Idag är det viktigt att som individ sätta en egen strategi för Facebook – hur väljer man att använda det, och vilka sociala sfärer väljer man ska se vad.

Diskussionen har varit het inför detta – bland annat menar EFF att omställningen är negativ för den personliga integriteten. Det dumma som Facebook gjort, även om det faktiskt är förståeligt utifrån att ett annat val skulle skapat ingen trafik in i sökmotorerna, är att man (relativet) default valt att låta allt vara öppet. Invändningar som den på Digitala Affärer känns relevanta.

Andra ser det som stora möjligheter till att göra Facebook relevant på nya sätt som konversationsmarknadsföringskanal och för privatanvändare blir Facebook mer och mer en viktig del av livet och ens sociala sammanhang vilket innebär att ha koll på säkerhetsinställningarna och vad man visar för vem blir mycket viktigt. Det handlar inte nödvändigtvis om att allt ska bli mer öppet för alla – utan om möjligheten att styra sitt innehåll på ett mycket mer precist sätt.

För min del har jag svårt att förstå den skepsis och rädsla som finns för att Facebook nu börjar att öppna upp sig samtidigt som det för Facebook är extremt viktigt att ha kvar förtroendet hos sina användare. Deras policy uppdateras ständigt för att balansera dessa två intressen.

Framförallt har vi förut haft hög grad av kritik mot att Facebook varit ett så stängt system – ett walled garden men samtidigt kommer nu kritik om att man väljer att öppna upp: både för att göra det intressantare och bättre rent konkurrensmässigt, liksom att utveckla sig till den självklara plattformen för mycket mer än att socialisera med sina vänner på själva Facebook. Exempelvis ser vi utvecklingen av Facebook Connect som mycket väl kan vara en möjlighet att vårt Facebook-konto blir vår digitala identitetshandling och varför inte en grund för mikrobetalningar. Självklart kan det vara lite skrämmande då det innebär att våra identiteter de facto “ägs” av ett företag – samtidigt är frågan om vi vågar lita fullt ut på open source-strategier som OpenID. Vem kan man lita på? Det är alltid en balansgång.

Nu är vi i alla fall i den situationen att Facebook utvecklas och det snabbt. Jag tycker det är mycket diskussion om saker som nu är verklighet – och det är viktigare att lära sig och se till att ta kontroll över uppdateringarna.

Jag ger här lite tips och förslag hur man kan ställa in sitt Facebook-konto beroende på hur “hemlig” eller “transparent” man vill vara. Du kan också läsa Facebooks egen genomgång av funktionerna.

Först hamnade de flesta här. Det var själva starten. Som alltid annars är det viktigt att läsa såna här meddelanderutor och särskilt när det handlar om saker som börjar bli så pass viktiga som exempelvis våra Facebookkonton.

facebooksecrret1

Viktigt att kolla för vilka e-post-konton som de anpassade inställningarna kommer att gälla för:

facebooksecrret2

Viktigt är också att komma ihåg att man kan ändra inställningarna när som helst. Om man väljer att gå bakåt dvs. göra sig mer “hemlig” är det viktigt att tänka på att sökmotorernas cachefunktioner håller kvar information ett tag liksom att det är oklart om gammal indexerad information faktiskt försvinner om man väljer att klicka ur valet att låta sökmotorer indexera sin information.

Varje användare har nu direkt tillgång till en dashboard för sekretessinställningar. Där finns oerhört många olika valmöjligheter att göra.

facebooksecrret3

Den första Profilinformation som ger en mängd av olika inställningsmöjligheter.

facebooksecrret12

Här handlar det helt enkelt om hur man väljer att visa sin information och mitt råd är att man går igenom och verkligen funderar på vilka man vill ska se vad. Det intressanta är också att överallt kan man välja Anpassad vilket innebär att du i princip kan ställa in din sekretess på individnivå bland dina vänner.

facebooksecrret16

Samma gäller inställningarna för Kontaktinformation:

facebooksecrret13

Välj och ställ in noggrant. Själv använder jag Facebook både för privat bruk men också som professionellt nätverk vilket innebär att jag måste se till att mycket info finns tillgängligt. Samtidigt – de privata delar som jag har vill jag inte ska vara öppet för alla.

Nästa insteg är viktigt – det handlar om applikationer och webbplatser, och det handlar om vad andra kan dela med sig av din information. Gör de här inställningarna nogsamt eftersom vi ser mer och mer av applikationer där din och min information används på olika sätt.

facebooksecrret14

Den stora fördelen i att Facebook gör det här är att i princip varje del du skapar blir möjlig att styra ner på individnivå. Titta efter låsikonen och du kan då styra såväl statusuppdateringar som anteckningar på ett nytt smart sätt. Bland annat är det nu plötsligt matnyttigt att skapa listor över sina kontakter på Facebook eftersom du kan styra varje enskild uppdatering till att endast visas för en viss lista.

facebooksecrret4

Jag är övertygad om att Facebook har framtiden för sig. Så många som väljer att ha mycket av sitt digitala sociala liv där och därför tycker jag att det här är en bra utveckling.