Kategorier
Konferens

#realconf: Simon Sundén och realtidsökning

Fortfarande är Google huvudkälla för trafik till sajter – oavsett andra källor.

Vad är realtidssökning?

– posta en fråga i sina sociala nätverk. Jag försökte att hitta något – alltså frågade jag.

– sökte på Google

– gjorde en sökning på search.twitter.com

Frågor och sökningar är två saker – mer än i ett metafysiskt perspektiv.

Man använder realtidsströmmarna för att söka information: det är där själva händelserna sker, inte i de traditionella medierna. I live-event, exempelvis Idol, söker man information och konversationer i realtid. När något stort sker söker man på realtidsströmmarna.

Kan Google verkligen ge svar? ”Is Gmail down – ask twitter”.

Kommer traditionella sökmotorer att gå samma öde till mötes som Death Star? Sökmotorerna har inte förstått realtidsflödet. Det intressanta är dock att desto mer information, desto mer sökningar. Twitter-search är tre gånger mer populär än Google Blog Search. Och självklart kommer sökmotorerna att gå in i realtidswebben. De kommer att adaptera realtidswebben precis som all annan teknikutveckling.

Realtidssökning kommer att öka – det är en naturkraft: för det handlar om att skapa plattformar för att hittas först. Survival of the fittest är själva grundförutsättningen. Förstå era nyckelord för ert företag – och arbeta med dem.

Realtidssökning utvecklas just nu väldigt fort: olika sätt att filtrera utvecklas fr a genom Twitters API.