Kategorier
Sociala medier

Facebook går snart om Aftonbladet.se

Både Twitter och Facebook har ökat sin trafikmängd under februari och mars. Twitter ökar mest, +77 %, men har fortfarande en rätt liten användarbas (Quantcast räknar med 6,1 miljoner amerikanska användare) gentemot Facebook vars användarbas i amerikanska mått ligger på cirka 78 miljoner – enligt Nielsen ca 108 miljoner användare globalt.

Facebook hade sin stora buzz under 2007. Då var nätverket fortfarande rätt litet. Idag pratar vi om stora trafikmängder, ett nätverk där endast på ett år deras marknadsandel ökat med 149 % och tiden personer lägger på sajten ökat med 566 %. Jag skulle kunna stapla upp siffra efter siffra som visar på Facebooks framgång. Och att det idag inte längre går att prata om att ”sociala medier är för unga” – den största procentuella ökningen av användarbasen ligger i åldersspannet 55 år och uppåt liksom att den största kvantitativa användarbasen är personer 26 och uppåt.

I svenskt hänseende så är mer än 2,1 miljoner svenskar Facebookanvändare. Minst. Det intressanta är att det är så få av marknadsförare och sociala mediepersoner som bryr sig om Facebook. Facebook har blivit mainstream – det har kanske till och med blivit ”folkligt” och fler och fler ser nyttan med att finnas på det sociala nätverket. Genom att samla alla sina sociala objekt: bilder, bloggpostningar, länkar etc. skapar Facebook både vana och vilja att använda sociala medier.

För även i Sverige händer saker som borde få marknadsförare att fundera på att flytta sina insatser till Facebook. Enklast är att titta på en trendsökning på Google:

absefacebookAftonbladet.se, som många år varit den största och mest intressanta riktlikaren för digital marknadsföring i Sverige. Störst, fetast och (förutom MSN) har i princip ägt KIA Index. Vad är det som händer? Den traditionella tidningen, informationsbäraren och sändaren ökar – men jämfört med Facebook förlorar onekligen Aftonbladet i användarintresse. En försiktig prognos är att Facebooks dagliga unika besökare till sommaren gått om Aftonbladet.se. En kvalitativ analys av det handlar helt enkelt om att många svenskar insett att nätet är mycket mer än en informationscentral, det är mycket mer än att läsa tidningen på nätet.

Jag tror inte det här egentligen handlar om att Aftonbladet hotas – nu när Jan Helin också tar över hela Nya Medier kommer tidningen knappast att bromsa in utvecklingen utan snarare tvärtom. Sociala medier kommer att kopplas hårdare samman med traditionella innehållsleverantörer.

Så det som vi som sociala mediestrateger står inför är att på ett relevant och effektivt sätt skapa närvaro för våra kunder på Facebook. Självklart med understöd av Twitter och andra nätverk men att negligera närvaro på Facebook är att kasta bort en möjlighet att nå sin kundbas. Problemet är hur man bäst gör det – och det är en sak jag kommer att skriva om senare.