Kategorier
Kommenterat

Niclas (digitalpr.se) kommenterar – 05 April 2009

  • Våga prata om kampanjen!
  • Simon Anders har delvis rätt. Problemet är att en kampanj alltid kontrolleras av varumärket till skillnad mot en konstant närvaro. Sen tror jag att när närvaron finns att man kan använda kampanjer så länge man ser till att fortsätta sin närvaro. Kampanjer kan aldrig vara konversation men fungera som acceleratorer för konversationen.

  • The Future of Advertising: Just Ask "What Would Google Do?"
  • Steve Rubel intervjuar Jeff Jarvis om boken. Måste läsas

  • Next Steps on Facebook Governance
  • Facebook och transparens.

  • Bästa byrå i Guldägget 2009! / Best agency in Guldägget 2009!
  • Äkestam.holst skriver om Guldäggsbelönade Stefan The Swopper. Jag tycker det faktiskt är en bra alternativa mediekanpanj. Men var är Postens konversation?