What would Jesus have done? Social media marketing probably.

Disclaimer: För de som inte vet. Jag var tidigare präst i Svenska kyrkan. Idag är jag inte det. För ett antal år sedan slutade jag och sedan avsade jag mig ämbetet.

Jag har hållit föreläsning för Svenska Kyrkans Ungas informatörer uppe på kansliet i Uppsala. Lite speciellt eftersom jag har en rätt rejäl bakgrund såväl i kyrkan som i organisationen och tillhör pionjärerna när det gäller att implementera internet där: jag var Svenska kyrkans första nätpräst, jag drev tillsammans med Roland Söderberg IT-konfirmation 96-97, jag var med i gruppen runt Bibelsajten etc etc.

När jag förberedde föreläsningen funderade jag en del över hur det hela ändå kan hänga ihop – sociala medier borde passa kyrkan som handen i handsken; samtidigt så vet jag av egen erfarenhet hur oerhört långsamt och tungarbetat det kan vara att förnya något i kyrkan. Det sker olika försök här och var men fortfarande

Jag är ju teolog i grunden och en av uppgifterna en sådan har är att sätta Bibeln i sin kontext – och sedan tolka dess grundläggande idéer in i nutiden. Liksom att oavsett vad man tror (jag tror till exempel inte längre) så är såväl Jesusstoryn fascinerande liksom att det han sa onekligen kan ha bäring på vårt liv även när det handlar om icke-religiös implementering.

En del har velat sätta Jesus som den första reklamaren och då inte bara på grund av skägget och det långa håret men ärligt: Jesus använde inte köpta medier, han spenderade inte en spänn på att förfina något skrivet eller rita några bilder. Och han var nog rätt usel på traditionell PR: ingen av de som hade tolkningsmakten lyssnade på honom och skrev om honom. Det var en no-story för dem .

Däremot skulle jag vilja, faktiskt utan ironi, säga att Jesu val av media och sätt att arbeta med sitt budskap har många likheter med hur vi arbetar med sociala medier. Och då inte att många sociala mediegurus väljer att använda punktlistor och oneliners utan själva logiken.

 • Jesus valde det media som var allas och där han kunde nå flest personer. Han gick. Det innebar inte att han nådde alla på en gång, det innebar mycket arbete men det innebar en närvaro bland människorna som han ville nå. En närvaro som byggde relationer och skapade preferens för det som sades. Jesus skrev inga böcker, han sände inte ut sitt budskap: han skapade närvaro och konversation genom att välja att prata med människor – inte till dem.
 • Onekligen innebar hans direktkommunikation med enskilda personer också att han bjöd in till dialog. Det finns ett antal olika exempel på det och man kan sluta sig till att han sälla stod oemotsagd liksom att många gärna tog till orda i samtalen.
 • För de flesta innebär mötet och att bjuda in till interaktion att man måste lyssna – den som inte gör det blir ointressant. Lyssna och sedan handla utifrån den information som man fått, lyssna och lära för att bli en bättre kommunikatör, för att ens budskap ska förändras och förädlas.
 • Till skillnad mot andra valde han att släppa in andra och låta dem bära idén, budskapet och om man ska vara krass: påverka och företräda varumärket. Vanligtvis brukar det handla om personer som är någorlunda professionella på kommunikation, marknadsförare och informatörer. Det gjorde inte Jesus – han plockade lite fiskare, lite bönder, lite glädjeflickor och de fick bli ambassadörer för budskapet.
 • Modet att välja att använda vanliga människor som ambassadörer, låta dem berätta storyn och bära idén innebar att budskapet förändrades, fick nya kläder utifrån den erfarenhet och verklighet som den som berättade det, som skrev ner det, levde i. Idén var tillräckligt bra, tillräckligt flexibel och tillräckligt relevant för att överleva och växa.
 • Han kunde berätta en historia, klä sin idé i ord och sätta det i sitt sammanhang. I lyssnarnas sammanhang men också i sitt eget. Personlig? Ja, även om det som finns kvar är minnen och uppsnyggade historier så finns det ett personligt drag hos Jesus. Han blir arg, ledsen, blir lite gråtmilt nostalgisk – en mer personlig person.

Man kan sedan tycka och tro vad man vill: det är inte det som är intressant utan att faktiskt fundera över hur man kan förstå vad sociala medier faktiskt handlar om i grunden. Sociala medier är inte teknik – det är ett förhållningssätt. Det är ett verktyg för att kunna kommunicera en idé, en produkt – ett budskap. I det fallet måste vi idag lära oss av många olika exempel. Jesus är ett.

 • Cama88

  Intressant vinkling! Bokmärker detta och tänker att det kan användas i undervisningen någon gång :o)

 • Pingback: Jesus och sociala medier | Emanuels randanmärkningar()

 • Bra skrivet, har också funderat på om Jesus var ett varumärke. Där har vi nog rätt intressanta och liknade tankar. Vill gärna bolla med dig framöver ;)

 • Grymt bra! Det här är ett perspektiv jag inte alls tänkt på tidigare, men som känns helt naturligt och självklart. Min ingång från Bibeln har oftast varit att Jesus och Paulus alltid besökte synagogorna när de kom till ett nytt ställe, eftersom det var där det stora och relevanta samtalet i det samhället fördes. Det var inte de kristnas domän, men en självklar mötesplats. Och.. dagens synagoga är internet.

  Detta perspektiv både förstärker och underbygger resonemanget rejält. Tack för det!

 • Intressant och bra. Detta ska jag fundera vidare på.
  Utifrån Svenska kyrkans KOM-dagar bloggade jag några reflektioner omkring social medier. Bland annat: ”Sociala medier är definitivt ingen fluga som flyger vidare. Förmodligen kommer den att byta skepnad men principen om öppenhet, delande och nätverkande har framtiden för sig. De som använder sociala medier frågar inte om lov och tillstånd. De brinner och agerar. Det finns en enorm kraft och möjlighet till att inkludera, påverkan, delaktighet och engagemang […] genom sociala medier finns potential att göra det enkelt för den som vill. Måtte inte organisationen stå i vägen för organismen ….”

 • Martin Garlöv

  Reformationen av den kristna kyrkan med Luther som den mest framträdande förgrundsgestalten skulle inte ha varit möjlig utan boktryckarkonsten. Uppdraget för den kristna är att ständigt reformera den kyrka de är en del av. Nu är kommunikationskonsten främst en relationsfråga, en fråga om konversation.
  För de första lärjungarna var Jesus Kristus en Mästare. Du har så rätt i att den mästerliga kommunikationen är en fråga om inställning, förhållningssätt. Det är därför omvändelse och orientering har så stor betydelse för kristna. Kommunikation är en konst. Frågan om det finns plats för konsten i Svenska Kyrkan är inte avgjord. Det står och väger.

 • Pingback: Hittat, länkat och kommenterat – May 6, 2010 | Emanuels randanmärkningar()

 • Du sätter fingret på något väsentligt när det gäller relationen mellan kyrkan, dess plats i samhället och sociala medier. Styrkan med sociala medier, och anledningen till att det slagit igenom på så bred front, är ju att de involverar till ett samtal (sedan kan man givetvis värdera detta på olika sätt i termer av bra/dåligt, djup/yta osv).

  När kyrkan i allt större utsträckning försöker dra nytta av de sociala mediernas kommunikationskraft måste den förstå att det dels krävs en ömsesidig relation, dels en vilja till, och beredskap inför, förändring. Gör man det? Det går inte att tro att man kan komma med en färdig paketlösning, såsom kyrkan som institution alltför ofta gjort genom historien, och därmed hamnat i en situation där kyrkan inte känns relevant för många. Jag antar att det finns en förhoppning att sociala medier skall ge kyrkan en möjlighet att återigen ”connecta” med folk. Huruvida det lyckas torde bero på hur man hanterar frågor som exempelvis rör respekt, ömsesidighet och ärlighet.

  ”Sociala medier är inte teknik – det är ett förhållningssätt” – Så sant och så koncist formulerat. Det rippar jag rakt av!

 • Mattias Jansson

  Strålande, finess och djup!
  Jag tror att om gud skapade människan till sin avbild, så betyder det att varje människa är gud. Att hitta gud är då att hitta sig själv. Att hitta sig själv är att hitta sin person – att vara personlig. Att vara personlig gör att människor lyssnar. Sociala medier är personliga.

 • Pingback: What would Jesus have done? Social media marketing probably. -Repost | Amen.se()

 • Pingback: Lucka 2: kallt Sala, kyrkan och ett motorfel()

 • Pingback: Strandh.DigitalPR » Svenska kyrkan i det digitala samtalet()

 • Pingback: Deepedition DigitalPR » Deepedition DigitalPR [2011/05/19]()