Kortbloggat:Digitalpr.se-2010/01/16

  • ronnestam

    Jag har inte riktigt kommit fram till vad jag tycker. En massa saker hos mig säger att det inte bör vara samhället som gör det här. Samtidigt tycker jag SVT och SR genom åren har tillfört otroligt mycket till medielandskapet och är på så sätt positiv.

    Frågan jag slängde ur mig var just en fråga. Vad gör vi? Jag tycker det pratas för lite om vad samhället ska göra eller inte göra i det här nya landskapet. Tillexempel är det smått lustigt att Google definierar mer eller mindre hur vi som svenska företag och organisationer ska bygga vår närvaro i framtiden (ända tills att någon tar över efter Google). SVT kanske ska läggas ned i sin nuvarande form och fokusera på att bli en sökmotor tillexempel…eller inte…

    Tack för länken hur som :)