Kategorier
Sociala medier

Tre olika nivåer av mätvärden i sociala medier

Att mäta vackert är en sak – att mäta rätt är en annan. Det finns mängder med tjänster som mer eller mindre bra skapat möjligheter att göra sig en bild av hur sociala medieinvesteringen går. Problemet är att de ofta antingen är alltför inriktade på ett gammalt sätt att mäta räckvidd: rak räckvidd eller att […]