Kategorier
Analys Sociala medier

Inga strypningar av sidor på Facebook

Uppdateringar finns längst ned i postningen som stödjer det som jag skrivit. Hur många av din sidas gillare ser egentligen uppdateringar? Är det inte väldigt få och är det så att Facebook faktiskt stryper hur många som kan se just vår sidas uppdateringar? Jag har kort diskuterat det på Deepeditions Faceboosida (en postning som har […]