Kategorier
Kommenterat

Kortbloggat:Digitalpr.se-2009/12/16

  • World-brand-building mistakes France’s entrepreneurs make
  • Hårda bönor från Scoble. Som vanligt får man ta honom med en nypa salt men den här gången med en ganska liten sådan.

  • 10 konsekvenser med personliga sökresultat | Joinsimon.se
  • Sent omsider (för mig att länka upp den) men relevant och med Simons vanliga stringens. Personliga söket skulle nog jag vilja säga är det knivigaste på mycket länge från Google. Värdet ligger i den personliga relevansen, baksidan i att det faktiskt blir större disruption.

  • Inbox2: One InBox And Communications Stream To Rule Them All
  • Vill man ha allt i samma inbox? Jag är skeptisk men Inbox2 är ändå rätt intressant.

  • Content vs. Technology: What MySpace and AOL Have in Common
  • Aol. och MySpace har många likheter när det gäller utveckling (och kanske felsatsningar). Idag är de fr a innehållscontainrar snarare än drivers av social networking och kanske kan det vara en viktig del: genom att sociala nätverkandet ändå ökar på vissa specifika plattformar så behövs det innehåll – relevant, spännande och semi-unikt (dvs. inte nödvändigtvis mainstream) för att användarna på olika nätverk kan tänka sig att skicka det vidare.

  • Modell för effektiv digital närvaro | Bjornalberts.com
  • En bra grundmodell för rak marknadsföring. Dock handlar det i grunden om att föra över traditionell marknadsföring till nätet – inte att skapa relation och längre konversationer. Branding 2.0 kräver ett antal steg till. Men Alberts är en jävel på att göra modeller.