Kategorier
Kommenterat

Kortbloggat:Digitalpr.se-2009/11/13

  • PTS – Svenskarnas användning av telefoni och Internet – Individundersökning 2009 – PTS-ER-2009:28
  • Det är onekligen intressanta siffror som borde få även den mest skeptiska marknadsföraren att inse att Internet inte är något man kan låta bli. Jag kommer att göra en postning där jag tittar på den här rapporten liksom även WII-rapporten. Användandet är högt – även om jag tycker differensen är väl hög mellan de två undersökningarna. Det intressanta är tillgången till Internet i hemmet: 89% är högt. Tyvärr har många förut gärna inriktat sig på de som inte har tillgång till det – men om vi börjar närma oss en siffra på tio procent så är frågan: måste vi som informatörer ta hänsyn till minoriteten?

  • Göteborg satsar mer på kaffe än datorer i skolan – Debatt – www.gp.se
  • 9 av 10 lärare saknar tillgång till egen dator i grundskolan. Skrämmande ärligt talat.

  • Employers sidestep recruiters to tap social media – The Globe and Mail
  • Så sant. Men det är viktigt att förstå att det inte är gratis och enkelt. För att lyckas bör man arbetat upp ett nätverk för att faktiskt få riktigt luft under vingarna på det här. Sociala medier kostar: tid och engagemang. It’s a real job – no game to play.