Kategorier
Sociala medier Spaning

Säkerhet och osäkerhet i sociala medie-arbetet

Det är fortfarande säkerheten och osäkerheten som är de största stötestenarna när det gäller företag och organisationers vilja att börja arbeta på bred front med sociala medier.

Jag har spenderat två dagar i Jönköping och pratat sociala medier med ett gäng inkubatorer – dvs. företag och organisationer som gäller. Spännande frågor och intressanta diskussioner. Fortfarande är det säkerheten på nätet – och nätets negativa aspekter som är på tapeten liksom den ständigt närvarande osäkerheten om hur man ska få tid att arbeta med sociala medier.

Vad gäller säkerheten och de ständigt närvarande orosmolnen om hur “ungdomar obetänksamt lägger ut allt” och hur företag kan bli hårt åtgångna så finns det en utmärkt metafor som jag länge hävdat: internet är en kniv. Den kan man skära limpa, med rädda liv med och döda med. Allt handlar om intentionen hos den som håller i den.

För oss sociala medie-evangelister och fr a för de personer i företag och organisationer som kämpar för att föra in sociala medier som en del av marknadsmixen blir därför två saker viktiga:

  1. Visa på incitament för att prioritera närvaro på sociala medier. Dels handlar det självklart om att pedagogiskt visa på nytta och logik i att börja arbeta med konversationsmarknadsföring men också att visa på hur det dels inte behöver ta så mycket tid som man tror, dels att visa på hur det kan vara nyttigt för företaget och för honom/henne. Det sista är viktigt: att visa på hur det faktiskt ger personen som ska jobba med närvaron på sociala webben någonting.
  2. Visa på effekten. Utmaningen ligger i att arbeta fram olika nyckeltal (KPIer)för sociala medier. Men genom att göra det – liksom att visa på både kvantitativa effekter och kvalitativa effekter så skapar man ytterligare incitament till att prioritera tiden det tar att jobba med sin närvaro på nätet.

Det är tuffa utmaningar men också både nödvändiga och för mig som planner mycket spännande. Tittar man på vad som sker när det gäller verktyg för att underlätta analys av ROI för sociala medier så dyker det upp fler och fler som ser ut att kunna bli riktigt potenta och användbara.