Kategorier
Kommenterat

Kortbloggat på digitalpr.se-30 July 2009

  • Företagen tvekar inför webben 2.0 – Computer Sweden
  • Har man jobbat med stora företag så inser man snabbt att den stora fajten man måste ta när det handlar om användning av sociala medier är med IT-säkerhetsavdelningen. Problemet bygger på avvägningen mellan öppenhet och säkerhet, men många gånger också på att system inte är byggda för den balansen. Avvägningen mot personal- och tidsaspekten är också intressant men rätt meningslös och otidsenlig: det bygger på a) misstro istället för tillit mot sina anställda: man stryper tillgången för att man anser att anställda inte gör sina jobb b) dålig insikt om att sociala nätverk är det sociala livet.
    Webb 2.0 förändrar oerhört många delar även utanför själva kommunikationsdelen. Bland annat måste systemarkitekturen förändras för att svara mot de behov som finns för att komma åt nätverk och konversationsplattformar. Att som en del företag idag gör: generellt stänga ute alla från Facebook och liknande, och därmed inte ge HR-avdelningarna eller sälj- och marknadssegmenten möjlighet att lyssna, konversera och leta upp intressanta leads och prospects är helt enkelt idiotiskt.
    När man jobbar med att implementera webb 2.0 måste man se till att ta med alla delar redan i strategifasen: lyssna av IT-säkerheten, jobba med supporten och se till att den blir integrerad på ledningsnivå.

  • SEOmoz | Top 10 Things the Microsoft/Yahoo! Deal Changes for SEO http://bit.ly/b1dAm
  • Tio saker runt SEO och Yahoo!/Bing-deal