Kategorier
Kommenterat

Kortbloggat på digitalpr.se-13 July 2009

  • Google kan bli lika farligt som en auktoritär regering « Utsikt från höjden
  • Diskussionen om Google som Storebror pågår vidare. Det intressanta är att argumenten bygger på rädslan för ett företag – dvs. man utgår från att regimer står under någon sorts demokratisk kontroll. Problemet är väl att den kontrollen sällan sker vare sig det är en riktigt demokrati eller en diktatur. Grunden för vad Google gör är inte att kontrollera och styra utan att sälja. Det är en stor skillnad i grundincitamentet för datamining.