Kategorier
Deepedition DigitalPR

Svenska kyrkan i det digitala samtalet

Jag undrar ofta varför det verkar vara så svårt för Svenska kyrkan att delta i det digitala samtalet. När jag tittar genom församlingars och själva Svenska kyrkans närvaro tenderar att mest skicka ut information även på sina digitala plattformar. Svårigheten är att växla över, från den fysiska kyrkbacken till den digitala; att förstå att man […]