Kategorier
Konferens

#realconf Jyri E What’s happening on media

Egentligen är det intressantare att fråga sig: vad händer med oss? Media och information blir bite sized: 140 words -> 140 characters. Ett exempel är hur hans korta meddelande skapade ett antal mediaträffar. Allt förflyttar sig. Livsspannet för information blir kortare: throw away. Från att vara 24 hr -> 24 minuter. Realtid handlar om att […]