Kategorier
Konferens

#realconf Twitter som en nyhetskälla

Mark Comerford startar med att göra en sammanfattning av hur mediabranschen faktiskt ser ut. Allt har blivit förändrat och “sönderslaget” av den digitala utvecklingen. Paneldeltagarna ser Twitter fr a som nyhetskälla som är filtrerad respektive en källa för att följa händelseförlopp. Journalister är inte konversatoriska per se. Att behöva direkt stå till svars är inte […]

Kategorier
Sociala medier

Sociala medier är inte antingen eller

Sociala medier handlar inte om att byta ut något utan att addera, skapa konversationsmöjligheter och bygga dialog snarare än att plocka bort alla gamla medier. Problemet är att de gamla medierna inte alltid verkar vilja förstå att de nya medierna, konversationen, kan skapa mervärden. Eller i varje fall verkar inte journalister verkar förstå det. Det […]