Kategorier
Branding

Att leva sin brand story

Ronnestam skriver en kort postning om varumärkets viktiga delar: klarhet, konsistens och excellens. Det är bra grundbultar – men det jag saknar är vad vi mer och mer ser som bas snarare än överbyggnad i varumärkesbygge: en engagerande story om varumärket och att leva varumärket. En story handlar om att skapa såna värden och sociala […]