Kategorier
Konferens Sociala medier

Return on involvement

Toothless Tiger – Henriette Weber Allt handlar om att rädda världen. Vi har en tyst marknadsrevolution som pågår – från kvantitativ push till pull och engagemang. Från uppmärksamhet till engagemang. Berättar om Innocent Drinks som case. Det handlar om förändrade konsumtionsmönster – problemet ligger i att kunna relatera till alla val och produkter, uppmärksamhetsunderskott: företag […]