Kategorier
Plattformar Sociala medier

Facebook släpper Timeline för Facebooksidor

Redan nu kan man börja att addera nya Timeline även till sidor i Facebook. Det är ungefär samma utseende generellt som i den Timeline vi har i våra individuella konton. Du kan både förhandsgranska men också publicera din nya Timeline för dina facebooksidor. Titta exempelvis på Deepedition DigitalPR på Facebook. Viktiga delar som hänt är: […]