Kategorier
Plattformar Sociala medier

Öppna nätverk gör dina sociala nätverk tillgängliga

Med höga rop om kaos och lätt panik har nyheten om Firesheep slagit ner i Sverige. Det handlar om att en programmerare, Eric Butler, har satt ihop en plugin för Firefox som utnyttjar en svaghet i de flesta stora tjänsters sätt att använda inloggningscookies. I ett öppet nätverk (ingen inloggning) kan en sniffer plocka upp […]