Kategorier
Analys Kommenterat Sociala medier Socialbydefault

Sociala medieexperter och deras eventuella död

2014 och sociala medier var mitt i sin mest expolsiva fas. Alla pratade om sociala medier, och alla ville visa hur digitalt med man var i utvecklingen genom sin närvaro på dessa “nya” kommunikationsplattformar. Då sociala medier som delar av företags marknadskommuniktionsplaner fortfarande var trevande och kunskap om hur man skulle integrera dessa i det dagliga kommunikationsarbetet tenderade att vara en bristvara, utnämnde sig var och varannan person som sociala medieexpert.

Ni kanske minns #tevattengate. Ett stort drev på Twitter, visserligen lokalt i Sverige, där någon sarkastiskt uttryckte att sociala medieexpert inte kunde vara så svårt att vara, utan likställde det med kunskapen om att koka te. “Hur mycket kunskap behövdes för att lära företag att Facebooka liksom.”

Inte så enkelt som man kanske trodde

Idag när vi ser i backspegeln så kanske fler och fler inser att det här med sociala medier inte är fullt så enkelt som att koka te. Att det krävs mer än att bara låta någon pyssla med det vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter. Vi ser utvecklingen gå mot att företag anställer personer som är ansvariga för sociala medier, och att dessa plattformar integreras mer och mer i marknadskommunikationen.

Det här har föranlett både Ola Andersson och Pontus Staunstrup om att skriva om sociala medie-expertens död. Deras ingång och perspektiv är utifrån kundsidans, och även om vi hickade till över vinkeln och vissa påståenden så har de båda en hel del viktiga och intressanta slutsatser.

Det är idag svårt för en enda person att ratta ett företags eller en organisations alla sociala medie-kanaler. Vi har under året hävdat att framtidens innehåll i sociala medier måste bli  “bättre, våra kanaler måste uppdateras oftare och mängden innehåll vi skapar måste bli mer”. Och det här kräver kunskap och resurser. Både Olas och Pontus texter är väl värda att läsa och deras slutsatser när det gäller sociala medieresurserna i företag och organisationer håller vi med om.

Strategi och expertis handlar om helhyetssyn

Men det är samtidigt också en utmanande fråga för oss. Social by default, vi är experter på sociala medier. Vårt jobb innebär att utifrån de behov som företag har och utifrån de målgrupper de har kunna göra en karta och en plan för att lyckas skapa en närvaro, dialog och innehåll som stämmer överens med dessa två: målet och målgruppen. Det innebär självklart att vi behöver förstå och kunna alla kanaler, men framförallt förstå sociala medier som en del av helheten.

I vårt avsnitt om sociala mediestrategier listar vi ett antal saker som vi menar är viktiga argument för att arbeta med sociala medier på en strategisk nivå. Lite som Ola är inne på i sin text: sociala medier är kanske inte längre intressanta som en egen entitet, eller som egna kanaler. Men den sociala aspekten är den viktiga; att knäcka koden för hur man ska arbeta utifrån beteenden, format och liknande som skapats genom sociala mediers existens.

På samma sätt viktigt att strategiskt förstå och kunna arbeta med olika funktioner för sociala medier: allt från marknadsföring, PR, PA, till kundtjänst, försäljning och sälj. Generellt är därmed kanalerna rätt ointressanta i en strategi men förståelsen för vad sociala medier innebär för essensen av det kommunikativa uppdraget blir viktigt.

Sociala medier handlar om kommunikation

Vi tror att vi kommer leva med sociala medier som uttryck och även som roll ett bra tag till. Vi träffar fortfarande många företag som knappt börjat sin resa ännu. Men vi är övertygade, precis som Ola och Pontus menar, att det är viktigt att se att den expertis som kommer att krävas bygger på mycket mer än att bara vara bra på Facebook, Twitter eller Snapchat. Expertisen handlar om så klassiska saker som varumärkesförståelse, kommunikationskunskap, målgruppsinsikter, marknadsföring och att kunna få ihop alla kopplingar – mellan alla de olika sociala kanalerna men också med övriga kommunikativa och informativa kanaler som ett företag använder sig av.

Vill du veta mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med. Vi är tva? personer som delar en passion om sociala medier och varumärken. Som duo har vi under fyra års tid arbetat tillsammans med företag, organisationer och myndigheter för att hjälpa dem ta nästa steg i den digitala transformation vi idag sta?r mitt i. Detta genom att utbilda, föreläsa, inspirera och skriva strategier, policies, riktlinjer, regelverk och andra grundläggande ramar för att lyfta kommunikationen digitalt.  – hör jättegärna av dig!

Vill du lära dig mer om fr a varumärkesbyggande i sociala medier så gå vår kurs på Berghs. Nästa gång är 28-30 juni!