Kategorier
Sociala medier

Ska man radera sin Facebooksida?

Det generella svaret skulle jag säga ändå är nej men precis som att arbete med sociala medier idag blir mer och mer komplext – och därmed kräver mer av den som ska göra det – så positionerar sig kanalerna mer och mer. Vilket gör att företag behöver vara mer noggranna och strategiska i sina kanalval.

Det hela grundar sig på en bloggpost från byrån Groove som faktiskt raderade sin Facebooksida. Deras bloggpost går igenom deras val utifrån ett för dem antal strategiska rationella punkter. Många förklaringar genomsyras av en känsla av att de försöker intala sig själva att de gjort rätt val – snarare än att de än så länge kan bevisa att de gjort det.

Generellt kan man också se att svaret varför deras sida inte gav mer ligger i deras svar: de la ner för lite tid på sin Facebook-sida, deras innehållsstrategi verkar varit i bästa fall vag med stor sannolikhet icke-existerande och de hade starka andra kanaler som bättre svarade upp mot både deras affär och deras sätt att bygga sitt varumärke – deras bloggar. De är också ett företag som har en tjänst för att hantera konsumenter – vilket gör att en Facebooksida där de skulle kunna få supportfrågor skulle vara ren kannibalism på det de själva byggt. De fortsätter att använda sina båda twitter-konton liksom att jag skulle påstå att de borde aktivera sitt Linkedin-konto eftersom deras potentiella kunder snarare finns där i rollen som köpare än på Facebook.

För den positionering som idag sker av kanalerna innebär ett antal utmaningar för företag. I grunden kan man dock lära av Groove

  1. Få företag kan idag säga att de klarar sig utan sociala medier.
  2. Eftersom fler och fler företag riktar in sig på att skapa effektiv och framgångsrik närvaro på Facebook så blir konkurrensen om synligheten högre.
  3. Alltså måste man lägga ner mer tid, öka ansträngningarna och arbeta mer strategiskt med innehåll.

Det kan vara så att man kommer fram till att Facebook inte fungerar för sin egen affär men det valet bör göras utifrån en hög grad av strategiskt tänkande; till och med högre än det Groove väljer. Argument som de vi tidigare sett: att räckvidden är för låg och det är FB som gör det med vilje håller inte eftersom räckvidden är direkt kongruent med de investeringar du gör i både tid, innehåll och trafikgenerering. Att tycka att Facebook bara är på låtsas är ett ännu sämre argument eftersom det finns mängder med bevis på att Facebook som marknadsplats fungerar.

Men för att ändå utmana en Facebook-närvaro för ett företag så kan man ställa sig tre frågor (som inte har några enkla svar):

  • Är vår(a) målgrupper villiga att gå in i den roll som hen har i det fall de möter oss som företag? Primärt är Facebook vårt personliga vardagsrum och därmed blir det en intressant fråga om exempelvis en läkare vill vara läkare på Facebook. I vissa fall kan det vara så att den professionella roll våra målgrupper finns i aktiveras bättre på Facebook medan i andra fall vill människor bara vara sig själva dvs. sin privata roll.
  • Har vi tillräckligt med resurser (i meningen tid, personer, ekonomiska muskler, vilja, intressant innehåll) för att arbeta på ett strategiskt sätt med vår Facebooksida – utifrån en rimlig målsättning för vår bransch och vårt företag? Det sista är en viktig del. För alla skulle säga nej eftersom vi alltid tycker vi har för lite av åtminstone de tre första. Men det innebär inte att det är så – utan snarare att man satt en för hög målsättning och för kort måluppfyllelse.
  • Har vi tillräckligt med kunskap internt för att skapa innehåll, arbeta med engagemangsgenerering och bygga leads? Idag kräver Facebook mycket mer än att bara skriva en postning. Det handlar om att kunna analysera statistiken, arbeta med community och skapa balans mellan mervärde och leadsgenerering från kunder och potentiella kunder.

Med utgångspunkt för de här frågorna och att man som företag faktiskt gjort en rejäl strategi för sin digitala ekosfär kan man sedan komma fram till en kanalstrategi. Och där kanske Facebook inte är med. Vilket i sig inte säger något om Facebooks framtid – snarare säger det mer om hur sociala medier idag mognat och blivit en viktig del av en helhetssyn på kommunikation.

Uppdatering: 

En bättre post som är mer statistiskt säkerställd är från Copyblogger som väljer att lägga ner sin Facebooksida. Den visar genom sina siffror på att vi idag inte ska välja kanal utifrån vad vi anar utan mer utifrån var vi kan få bäst genomslag (även om det finns några grejer som är lite udda). Bra sätt att även själv titta på sina konton och jämföra dem. Sen tror jag generellt att det är lite dumt att lägga ner en sida dvs radera den. Vill man ha hjälp så är en audit en smart sak. Hör gärna av er om ni är intresserade av att låta Socialbydefault göra en.

Uppdatering:

Michael Kazanowicz har skrivit Guide till marknadschefen runt Facebookmarknadsföring. Väl värd att läsa för alla om och om igen.