Kategorier
Deepedition DigitalPR Strategi Taktik

Varför du behöver digital strategi

Jag har jobbat med varumärkesstrategi och kommunikationstaktik många år. De senaste åren med inriktning på digitala marknaden. Idag är det många som precis står i startgroparna eller åtminstone börjar ana att man behöver addera det digitala i mediemixen – och att det inte är helt enkelt att bara lägga till det. Fler och fler har insett att sociala medier behöver planering – för många gånger har det startats kanaler utan att gjort själva grundarbetet.

 

För mig är strategi en del av två viktiga punkter: utan taktisk planering och insikt kommer man inte långt. Om strategi handlar om det ramverk som man sätter runt varumärket och affären för att på så sätt kunna svara mot omvärldens och kundernas förväntningar och förutsättningar och därmed nå de mål som man har så är taktiken att sätta regelverket för att kunna genomföra det. Som ni märker så är det nästan så att det flyter ihop.

Så behöver man det här? Ja. För lika lite som det går att spela fotboll, eller monopol utan ramverket av ”varför” och vilka roller och förutsättningar som behöver finnas för att det ska fungera så går det att bestämma reglerna lite i efterhand. Ramverket och regelverket hänger väldigt nära ihop.

Du behöver en strategi för att

  • Bestämma i vilken kontext som det digitala arbetet sker – utifrån målen för varumärket sätts syfte för den digitala närvaron.
  • Bestämma vem det är man pratar med och hur hen fungerar – målgruppen oerhört viktig del i en strategi.
  • Bestämma vad det är som varumärket kan, bör och vill berätta – vilket innehåll som behövs för att nå målet.
  • Bestämma vilka kanaler man ska arbeta med för att nå målet – detta utifrån en övergripande bild av varumärkets kommunikationskontext
  • Bestämma vilken taktik som ska användas – operativt arbete, monitorering och mätning – hur man organiserar och bevisar att man når målet.

Jag och Sarah arbetar båda med såna här frågor och #socialbydefault har nu utvecklat en process runt att arbeta med detta. Det är en process som vi jobbar med både enskilt och helst tillsammans i våra respektive bolag. Den bygger på iterationer och workshops – för den digitala närvaron kräver en strategi som inte skapas av någon utan tillsammans med de som ska leva med den.