Kategorier
Allmänt

SVT försöker att claima #mittos14 som sin egen hashtag

Uppdateringar finns längst ner – bland annat att SVT backat i en del av sin skrivning. Generellt handlar min personliga upprördhet om att de, oavsett god eller ond tro, tagit sig rätt att försöka att äga en hashtag. Något som inte går. Att det sedan är ett juridiskt problem när man vill använda andras bilder handlar mer om att immaterialrättslagstiftningen har stora brister när det gäller digital publicering och sociala medier. Det är en viktig fråga (men som får lov att diskuteras någon annanstans). Jag tycker det är jättebra att företag och organisationer väljer att använda hashtags (vilket jag skrivit om här) liksom att det är positivt med interaktion. Men se då till att ”friskriv” er på rätt sätt så att det inte blir att ni hävdar äganderätt av något som man inte kan äga.

All ny teknik och nya beteenden ställer det invanda på ända. SVT försöker inför OS förklara att alla bilder som taggas med hashtaggen #mitt0s14 automatiskt ger dem nyttjanderätt (denna länk är sedan publicering av posten reviderad; Deepedition kommentar). Det är extremt konstigt och de lär få backa (vilket de gjort se Uppdatering nedan)

svthashtagmitt0s14

Det är en ganska märklig åsikt och jag tvivlar att det håller juridiskt. Något som SVT, genom sin projektledare @erikacsson, dock hävdar:

@SVTSport @jacoblo @jensalen Hej! Om det är på en direkt uppmaning av oss i givet läge och vi är tydliga med det så bedömer vi det som ok.

Detta då de inte på något sätt kan hävda att de har rätten till en hashtag, vilket i grunden är frågan, och även om de försöker att det handlar om ”direkt uppmaning” så är det ohyggligt svagt argument. Även om de valt att försöka skydda den så är hashtaggar inte styrda av någon eller kontrollerade av någon, vare sig Twitter, Instagram eller Facebook har någon kontroll över hashtaggar som används, vilket Twitter påpekar själva. I övrigt hävdar ingen av de plattformar som använder hashtags någon sorts kontroll över dessa. Diskussionen har förts länge men ingen har på något sätt hittat att det ens skulle vara möjligt att ”äga” en hashtag.

The answer here is quite simple. No. You can’t legally own a hashtag in a traditional sense that is for your private use only.

SVTs skrivning verkar hämtad från när de använder sig av egna plattformar eller inskickade bilder. Att skriva ”Detta gäller…#mittos14” är ett uttalande i stil med ”vi äger luften du andas”. Dumt och märkligt sätt av SVT som annars upplevs som framåt när det gäller att använda sociala medier på ett bra sätt.

En fortsättning skulle kunna vara att de väljer att försöka styra innehållet i de hashtaggar som skapas utifrån deras programtablå. Eller att hävda att bara de får använda vissa hashtaggar. Problemet är att de inte har någon möjlighet att styra det – och fr a väldigt väldigt svårt att hävda sin rätt då en hashtag egentligen bara är varumärket med en symbol framför. Mig veterligen har ingen hashtag blivit skyddad utifrån ett varumärkesperspektiv.

I princip skulle någon som blir sekundärpublicerad av SVT kunna dra dem inför domstol. Möjligen kan de klara sig på citeringsrätt men att välja att försöka att claima rätten till allt som publiceras under en hashtag är magstarkt.

Så tyvärr SVT – jag tror ni får hitta på någon annan ordning. Jag vet att stora sportevenemang är knepiga när det gäller rättigheter men det här är att gå en smula för långt. Det ni också skriver är att en bild som primärpubliceras inte får innehålla något som jag som fotograf inte har rätt till – vilket för den som läst diverse rättighetshetspapper runt sportevenemang gissningsvis handlar om ”jag tar en bild på TV-rutan”. Men att ni skulle börja begära att jag tar bort en hashtag av en sådan bild är oerhört främmande i ett internetsammanhang. Det här kan också komma att innebära att många väljer att använda andra hashtaggar runt OS vilket gör att SVTs tanke med interaktion med tittarna förloras.

Tyvärr tror jag att mediebolag men också andra gärna skulle vilja försöka att hävda exklusiv rätt över hashtaggar – och kommer försöka att göra det på massa olika sätt. Dock innebär det stora problem då de är en del av en infrastruktur och fria att skapa för vem som helst. Det här är en del av diskussionen runt ett fritt internet.

Uppdatering söndag 26/1 12.30

Diskussionen blossade upp och många tolkade SVTs tilltag på samma sätt som mig: att de försökte ta kontroll över en hashtag. Vilket de borde inse inte går. Finns ett antal exempel där hashtaggar blivit ”kapade” (också ett konstigt uttryck eftersom ingen har kontroll över en dylik) – något varje företag och organisation måste vara medvetna om (här finns en bra genomgång runt hur man kan undvika och hantera såna situationer).

@martenschultz ställde en fråga till twittrande immaterialrättsjurister och fick följande svar:

SVT Sport insåg ganska snabbt att de ”slarvat” (eller tänkt fel…):

 

Det som slutligen hänt är att SVT backat och skrivit en ny text som jag hävdar fungerar mycket bättre och kan vara en modell för hur företag och organisationer kan välja att kommunicera eventuella sekundärpubliceringar:

svtemittos14_2

För det finns vinster att göra – men det kostar lite mer (tid och personal) att skapa manuell relation med de som tar bilden. Att faktiskt fråga och klargöra vad som publiceras, var det publiceras och vad man anser nyttjanderätten vara värd är reellt rätt. Det ger också användaren kontrollen över sitt material. Självklart finns det i det här problem när det gäller till exempel en backlog på ett event eller liknande men då får man helt enkelt välja en annan väg eftersom den möjligen är modererad men kan diskuteras om den är sekundärpublicering eller endast en modererad spegling av flöde (inbäddning) vilket både Twitter och Instagram i sina TOS (Terms of service) ser som att vi användare tillåter genom att använda själva tjänsten.

I slutänden tycker jag att SVT ska ha credd för att de snabbt tar diskussionen, väljer att ändra skrivning och (enligt mitt förmenande) processen från en av dem kontrollerad automatisering av nyttjanderätt till en av individen kontroll över sitt innehåll – och ett högre incitament både till positiv relation mellan SVT och användare. Men också möjligheten till ökad delningsfrekvens inte bara av eget material utan också av SVTs då jag som användare medvetandegörs att min bild kommer att synas hos SVT.

Övriga som skrivit om det:

Falkvinge refererar bland annat till ett case i Frankrike där mediet blev dömt att betala ett rejält skadestånd.

Feber ifrågasätter hanteringen från SVT liksom Täpp Anders Sikvall i sin blogg. På Fotosidan diskuteras ämnet liksom på Flashback 1 och 2.