Kategorier
Kommenterat

Den nya tidens industrialister – Bezos köper WaPo

Nyheten om att Jeff Bezos köper tidningen Washington Post slog ner som en smärre bomb sent igår kväll. Veckan har tidigare inneburit förändringar inom tidningsvärlden: Boston Globe såldes för en spottstyver och Newsweek gjorde inte direkt något storstilat pressgenomslag då deras all-digital satsning inte gett det som förväntat.

Men Washington Post och Bezos är ändå något annat. Jag skrev själv om det på min personliga FB-sida där jag noterade att det intressanta ligger i att vi nu plötsligt ser digitala entreprenörer, de som på många sätt skapat web 2.0, som på många sätt i hård strid med traditionella medier och företag fullkomligt vänt upp och ner på det mesta, nu köper gamla traditionella medier (och företag i andra fall).

Även om nu inte Amazon ligger bakom det här utan Bezos själv så kommer det på längre sikt säkert också handla om Amazon och deras utveckling av ex Kindle. Men det är inte bara att Amazon ska säkra upp sin konkurrens – utan att Bezos har någon idé runt WaPo. Att det säkert kommer göra Apple intresserade av att försöka säkra upp sitt nyhetserbjudande (vore lite roande om Apple köpte New York Times…) – och att Google kommer att fundera över hur de kan utveckla News är nog en lågoddsare.

Ny statistik visar att vår mediakonsumtion är digital – och att sociala medier och traditionella medier i princip väger lika (eller över) när det kommer till att få tillgång till nyheter. Självklart handlar det om det faktum att färre och färre konsumerar dagstidningar på det sätt som förut varit det självklara – och dagstidningen, nyheter, förändras i sig självt: både innehållsmässigt och efterfrågansmässigt.

Värdemässigt? Tumblr köptes av Yahoo! för 1,1 miljard dollar precis som Instagram för nästan en miljard av Facebook. Washington Post säljs för 250 miljoner dollar. Det är självklart möjligt att säga att de digitala tjänsterna är övervärderade – men samtidigt måste en värdering ligga bortom nästa kvartal, och idag (till skillnad mot bara för något år sedan) är det få som säger att traditionell pappersdistribution av journalistisk nyhetsinformation är vad som kommer vara en vinnare.

Det intressanta i det här ligger i att Bezos och andra som i likhet med honom har sin bakgrund i digital utveckling också har en annan insikt om såväl kundnytta, innovation och långsiktighet. Just Bezos har många gånger själv uttryckt (till aktiemarknadens stora förtret) att det är viktigare att utveckla och på lång sikt skapa en så bra produkt som möjligt.

Jag skulle våga säga att den intressanta frågan som kan ställas är: om vi definierar ”tidning” utan att ha bakgrunden i pappersupplagan men kunskapen om hur det digitala ser ut: hur skulle den se ut då? 

Det är en fråga som gör mig upprymd och nyheten om Bezos köp gör det spännande igen.

En invändning som kommer är ”men han har ju ingen bakgrund inom journalistik” vilket gärna varit en viktig del varför fr a inom amerikansk media samma familjer fortsatt att driva mediebolag och varit sena till förändring. Att journalistik och i sin förlängning tidningsägande på något sätt borgar för att en tidning kommer att överleva – vilket de senare årens tidningsdöd visat inte stämma. Så att det här händer är just så stort som många ändå menar. Det är en intressant signal där vi sakta stiger in i en ny fas; med många utmaningar och fallgropar och där de tidigare webbentreprenörerna nu är den nya tidens industrialister. Vilket jag tror både är nödvändigt och ofrånkomligt. Vilket kommer att förändra saker än en gång.

Flera har hänvisat till Gladwells bok Tipping Point och en viktig – men i många traditionella medier glömd – regel är:

There is a simple way to package information that, under the right circumstances, can make it irresistible. All you have to do is find it.

Det är något som alla söker. Även Bezos och genom att utnyttja en kvarts miljard dollar av sin egen förmögenhet så tänker han säkert försöka få Washington Post att vara en del av sökverktyget.

Uppdatering: Bra läsning är också Mashables Op-Ed som noterar att det finns en logik bakom köpet:

Last month, Amazon added long-form interviews to the Kindle Singles repertoire — and President Obama gave a Kindle Single interview that was distributed for free. That’s right; where once the President would have sat down with the Washington Post, he was now sitting down with Amazon. Which one is the relevant media company again?

Läs också Business Insiders analys av köpet:

In short, there are lots cool synergies that Jeff Bezos and Amazon might want to experiment with.

Wonkblog menar att de som tror att Bezos köp av WaPo handlar om nån sorts förvirrad filantropi är ute och cyklar:

We still don’t know what the Post means for Bezos. But it could very well be one piece of a much larger profit puzzle.

och i en annan postning från samma blogg menar Ezra Klein att förhoppningen är att Bezos ska kunna hitta en affärsmodell för tidningen:

And that is my hope for the Post under the new owner from Seattle: that we will figure out a way to turn a profit on the type of journalism that everyone here believes in.