Kategorier
Planning

Svarar du på frågan?

En fråga som alla bör ställa till sin kommunikation oavsett om det handlar om reklam, sociala medier eller sälj: ”Svarar du på det som efterfrågas?”