Kategorier
Krönikor Sociala medier

Människa och teknik skapar förändring tillsammans

Det har varit flera diskussioner runt om sociala medier har skapat det vi ser idag: uppror i forna diktaturer, ett nytt medielandskap som utmanar det rådande. Den stora frågan är om det är tekniken som är grunden för revolutioner eller är det människorna?

En revolution startas alltid av en människa. Av deras vilja till frihet, till framåtskridande – och av överlevnad.

Men tekniska framsteg som kan utvecklas till verktyg revolutionerar alltid sättet att kommunicera sina idéer. Så har det alltid varit. Och varje tekniskt framsteg skapar nya förutsättningar och är i sig aggregator för nya idéer.

Vad som är hönan och ägget är aldrig enkelt att avgöra. Idéer föds inte i ett vacuum utan en teknisk utveckling sker både på grund av en utveckling men är också en motor för samhällelig utveckling genom att de omfördelar den logik som samhället dittills byggt på.

Skriftsspråket revolutionerade sättet att spara idéer men många satte sig emot att skriva ner heliga texter. Övergången från den orala traditionen till skriftstradition startade i ett behov av att kodifiera det berättade i sambans med att historier försvann eftersom personerna kunde dem blev tillfångnatagna eller på andra sätt inte hann dela med sig av de grundläggande historierna. Samtidigt innebar det också att det skrivna kunde kopieras och delas med många fler, modifieringen innebar att historierna blev mer samstämmiga, och kunde på det sättet samla fler personer runt historierna och därmed skapa större sammanhang och samhällen som inte var beroende av enstaka personer utan historien kunde föras vidare via det skrivna. Tekniken utvecklades på grund av människors behov av att försäkra sig mot förtryck, mot att deras frihet och liv skulle förintas. Samtidigt förändrade tekniken förutsättningarna i grunden och därmed blev tekniken också en generator för nya idéeroch – revolution. Samma saker har hänt flera gånger: Boktryckarkonsten skapade helt nya sätt att kopiera och sprida det skrivna, vilket fick Luther att komma på idén om att översätta Bibeln till tyska och i samband med det motståndet skapades en revolution som förändrade samhället.

Maskiner skapade industrier vilket var idéer som sedan gav teknik som var förutsättningen för nya idéer om samhällsförändringar. Nu har vi internet som gör detsamma. Revolutioner i olika samhället har garanterat grund i att internet gett människor tillgång till inte bara en möjlighet att kommunicera runt sina befintliga idéer utan lika mycket gett människor en insikt och en utblick som förändrat deras världsbild och som därmed är en grogrund för att gå ut på gatorna och ta makten över sitt eget liv. Sociala medier har skapat nya förutsättningar för att kommunicera sina idéer: det i sin tur skapar förutsättningar för att nya idéer föds. Det är inte konstigare än så. Det är samma sak som när man upptäckte elden som möjlighet att förändra sin kosthållning och någon insåg att den kunde användas till att svedja jorden.

En idé kommer till. Men den bygger på olika tekniska förutsättningar. Ta Marx som exempel. Idén om bas och överbyggnad, om produktionsmedel och om majoritetens förtryck av minoriteten är tätt sammanflätad med utvecklingen av industrialismen. Marx kunde inte skapat sin teori utan att produktionen blivit maskinell. Samtidigt hade han inte kunnat nå ut med sin idé om inte tryckeriprocessen utvecklats till en massproduktion – han var i sig beroende av det han i grunden kritiserade.

En bra test på om en teknik är omdanande är att se om den tidigare härskande makten: över produktionsmedlen eller över tanken hotas av den. Om det händer så är det en teknik som de facto är revolutionär och kommer att förändra världen genom att den förändrar förutsättningarna för människorna.

Hela diskussionen om Egypten, Tunisien (och nu Algeriet) har genomgått en Facebook-revolution eller diskursen runt journalistik och sociala medier blir bipolär. Det är ett antingen eller: antingen har Facebook i princip varit det som störtade Mubarak – eller så har det varit relativt ointressant och utbytbart. Grundteserna blir fel. De blir statiska och i sig ointressanta. Facebook kan mycket väl vara en del av det som startat revolutionerna. Men Facebook i sig gör inga revolutioner utan personerna som genom det globala nätverket tar del av vad som händer.

Det enda, i mitt tycke, vettiga sätt att se på det är att förstå att människa och teknik alltid lever i en synergi. Idéer och teknik är beroende av varandra för att utvecklas. Ett verktyg utvecklas inte isolerat från samhället och samhället utvecklas inte endast av idéer.