Kategorier
Deepedition DigitalPR Sociala medier

30000

Observera antalet tweets. Fundera sedan om det är att gratulera eller beklaga. Går förövrigt att nå mig på guru @ digitalpr . se :)

Det är potentiella 4200000 tecken. Till mitt försvar får jag väl säga att jag haft kontot sedan -07 och har aggregerat många andra flöden dit…

Självklart lyckades jag få rate limit precis nu. Är det nu man prestigar? :)