Kategorier
Kommenterat

Kort från Digitalpr.se-2010/02/25

  • Facebookreklamen kan vara olaglig
  • Faceads är lite otänkt, och kommer att än mer skapa en skepsis från folk när det gäller trovärdighet mm. Men pekar till viss del på hur marknadsföringslagen faktiskt än en gång utmanas. För om vi tänker på vad många skriver i sina statusrader utan att få betalt men som många gånger är minst lika mycket reklam som annat (gör en sökning på Alla och något varumärke i Facebook) så är frågan vad som faktiskt är reklam – marknadsföringslagen har slutat att vara en sorts kontrollorgan för själva innehållet utan slår ner på att någon ber någon annan jämte betalning att skriva något. Helt enkelt blir lagen inte faktisk utan moralisk. Eftersom någon betalar för att någon ska skriva något så är det moraliskt fel.

  • De bloggar för barns rättigheter
  • Ah så bra att Internetworld lyft upp Rädda Barnen och framförallt @nij och hans idoga arbete med att få organisationen socialt digital – och hur man kan använda smarta lösningar istället för att vara kvar där man är.