Kategorier
Kommenterat

Kort från Digitalpr.se-2010/02/14

  • Twitter ökar andelen tweets
  • Det finns många olika sätt att mäta framgång och en tjänst mognad. Tittar man på antalet tweets som skickas så är det onekligen så att de som menar att användarökningen avtagit och därför är tjänsten mer och mer ointressant måste fundera en sväng till. Om vi utgår från att ökningen av nya användare håller på att levla ut så visar de här siffrorna en högre grad av användning vilket kan indikera att de som använder tjänsten gör det mycket mer. Vilket visar att tjänsten kommit i en sorts adolescens: det är själva aktiviteten som förändras men inte själva omfånget.