Kategorier
Konferens

#realconf Twitter som en nyhetskälla

Mark Comerford startar med att göra en sammanfattning av hur mediabranschen faktiskt ser ut. Allt har blivit förändrat och “sönderslaget” av den digitala utvecklingen.

Paneldeltagarna ser Twitter fr a som nyhetskälla som är filtrerad respektive en källa för att följa händelseförlopp.

Journalister är inte konversatoriska per se. Att behöva direkt stå till svars är inte en vana – att sedan få respons är ett annat sätt än det sätt som man är van vid: att kunna kontrollera materialet och produkten.

Journalister måste gå tillbaka till kärnan till vad det handlar om att vara journalist. Vi identifierar oss lätt för mycket med själva mediet och istället mer med de principer som journalistik.

Det handlar mycket om makt – framförallt att förlora tolkningsmakten och problemet är att få till förändringen i att se på sig själv som journalist respektive hur mediaorganisationen ska förändras.

(tyvärr var jag tvungen att jobba med annat ett tag. Det var en rätt ostrukturerad diskussion – kanske ett tecken på hur nyhetsmedia faktiskt famlar lite i det nya medielandskapet)