Kategorier
Konferens

#realconf: Stowe Boyd – The web of flow

Tyvärr lyckades vi hitta en taxichaufför som inte hittade till Tekniska muséet och missar en del av Stowe Boyds session. När jag kommer in i föreläsningen gör Stowe en intressant diskussion om hiding to sharing – att strömmen av information är något nytt. Realtime-stream skapar mindre kommentarer i bloggar; bloggen som en sorts informationsbank som sedan diskuteras i realtidsströmmen.

”The individual is the new group” – individen är kärnan i vad som händer. Man startar med att förklara vem man är och utifrån det definierar man andra. Sociala verktyg innebär inte att man går med i grupper utan väljer att skapa nätverk.

”Small is the new big” – naturen i att informationen blir bitsized, att konversationen blir kortare och samtidigt blir varje liten del en identitet. Förkortningen är det som gäller – mikrosyntaxen äger.

”Meaning is the new search” – det finns ingen möjlighet att surfa genom att söka. Sökmotorerna blir mer och mer obsoleta – sökparadigrammet handlar om att vila i de sociala nätverken som vi har. Vi vet att vi kan lita på våra nätverk – och framtiden kommer att ge bättre verktyg som bygger på våra nätverk snarare än automatiserade algoritmer.

”Flow is the new timeshift” och ”Time is the new space”. Vi delar inte upp tiden i delar, varken när det gäller att förflytta vår information och hantera den och inte heller att se vår verklighet som rumslig.

”Links are the new stories” – genom att posta en länk så skapas en story. I framtiden kommer en story vara en mängd länkar och kommentarer runt dessa länkar. Svårt för media att hitta rätt i det – vem som helst kan skapa en story genom att länka ihop saker redaktionellt.

”Onfovores are the new infovores” – alltid online och skjuter ut det som sker runt mig, genom att länka skapar man nätverk: det handlar inte om konsumtion vs. produktion utan att alla delar med sig av det man läser, ser, upplever så blir alla producenter.

”The war on flow” – det sker en strid gentemot realtidstänkandet online, det är en kulturell revolution med nya normer snarare än applicering av gamla på nya fenomen.

”Social business” – företagen kommer att förändras på grund av de sociala.

”The web of flow” – allt händer mycket fortare. Förändringen till realtidswebben sker fortare än alla andra förändringar online. Realtidswebben och mikrosharing tas upp av alla direkt. Förändringen sker tio gånger snabbare än förut. Det kommer att förändra och påverka hela samhället.

Att skapa mening och nytta av flow och stream innebär att lära sig filtrera och använda sina sociala nätverk till att filtrera när saker kommer upp – hur fort kan du reagera på det som är viktigt att hantera? Det handlar om träning – möjligheten att förändra sin syn på världen handlar om att använda verktygen.

Ps. Självklart följer du #realconf och ser konferensen på livestreamen. Ds.

Uppdatering: Hela hans föreläsning finns att se här.