Kategorier
Konferens

#realconf Emanuel Karlsten – Dagen på Facebook

En av de svåra delarna att vara på Facebook är att hitta sin relevans.

Man valde att starta med en personlig profil. Man fungerar som en person. Varför kunde vi inte göra det? De gjorde det – det var ett misstag eftersom det faktiskt inte är tillåtet. Det viktiga är att inse att det går att jobba utifrån trial and error.

Caset är ändå hur de tänkte och arbetade med sin personliga profil. Statusuppdateringar var deras nyhetsuppdateringar. Men megafonen behövde vänner – men vi visste inte vilka det var? Man använde Dagens bloggar för att fråga efter vänner och sedan frågade vi de som vi skapat relation med – och efter ett tag började Facebook att ge oss förslag vilket var fruktbart. Det viktiga var att börja se på Facebook med sociala ögon.

Trafiken ökade men det viktigaste var att interaktionen ökade: kommentarerna ökade, man “gillade” artiklar men fr a kunde redaktionen gå in och agera på frågor och kommentarer. Vänner var mer aktiva att diskutera saker på Facebook istället för på bloggarna och Dagen.se. Människor klickade på länken, gick och läste och gick sedan tillbaka till Facebook för att diskutera.

Interaktionen innebar också att Dagen fick tips, korrekta fakta och rättelser direkt i Facebook.

Ganska snart visade det sig att vi inte fick ha en personlig profil. Så man fick börja om och det stora problemet var att konvertera våra vänner till fans. Man konverserade direkt med vännerna – 85% har följt efter. Viktigt för oss är att hålla koll på konversationen – tråkigt är att man inte kan få några uppdateringar via mail som fanpage.

Genom att förändra profilen till en fanpage så ökade trafiken markant.

Att vara god, relevant och konversera med sina vänner är det viktiga.

Stowe Boyd undrar om inte ordet “fans” kan vara en trafikskapare. Emanuel tror inte det utan ser det som samma sak. Trafikspiken kan han inte riktigt förklara.