Kortbloggat:Digitalpr.se-2009/10/19

  • Missförstånd online
  • Missförstånd i olika kommunikationsformer är lätt och det är spännande att tänka att vi kan missförstå varandra så lätt även om vi känner varandra väl. Vad beror det på? En intressant avhandling refereras av Lilla Gumman.

  • Big Changes at Twitterfeed; Real-Time Publishing Rolling Out Now
  • Twitterfeed go Pubsubhubbub och kopplar ihop sig även med Facebook. Dags att rensa upp i alla sina automagiska feeds från överallt :)

  • FTC Sticks to Its Regulations as Blogger Backlash Builds | Slipstream | Fast Company
  • Diskussionen om FTCs nya reglering när det gäller redaktionell reklam fortsätter och nu har IAB gått in på nya mediernas sida. Ett av argumenten mot regleringen är att den är obalanserad: traditionella medier behöver inte berätta att de exempelvis fått en bok från ett förlag för att recensera men om en bloggare får det måste det vara full disclosure. Trots att FTC menar att de är ute efter de som skickar produkter till bloggare så blir det i slutänden ändå ett slag mot nya medierna.
    Jag kan samtidigt tycka att autencititet och öppenhet är bra – att gå under radarn, oavsett om det är gamla eller nya medier, är inte längre bra.

  • louisgray.com: The Blog's Place In A World of Microblogging: Not Dead Yet!
  • Mycket mycket bra om hur bloggar och mikrobloggande är komplementära, inte konkurrerande. Och hur det är viktigt att faktiskt inse att man inte kan stirra sig blind på pageviews eller ranking och därför bli instängd i sitt ämne. För bloggare kanske en av de viktigaste posterna på länge att läsa.