Kategorier
Kommenterat

Kortbloggat/digitalpr.se-2009/10/04

  • JMW Kommunikation » Twitter och politiskt engagemang idag
  • En riktig portalpostning inför nästa års val: sociala medier kommer att göra skillnad om politiker väljer att göra rätt. Brit Stakston har gått igenom hur transparensen i att sända och referera ett möte öppnar upp och förmerar diskussionen runt viktiga frågor. Själv skulle jag verkligen vilja se twitter-flöden från ordförandeskapets möten, att förstå mer och veta mer innebär att människor kan göra bättre och mer genomtänkta val: oavsett om det handlar om inköp av ketchup eller att rösta på ett parti. Brits postning har också bäring på det jag skrivit och diskuterar med många som jobbar med events: att det är inte ett hot att berätta vad som händer utan en möjlighet – värdet i att vara fysiskt på plats (och då betala för sig) är nätverkandet runt fikabordet, lunchen och på rasten. Det går inte att digitalisera.