Kategorier
Kommenterat

Kortbloggat/digitalpr.se-19 June 2009

  • Social media: How Twitter, Facebook, and others are – surprise! – strengthening friendships
  • Det är ofta att man försöker hitta de stora linjerna inom sociala medier, att vi gärna pratar om citizen journalism, det nya medielandskapet mm men glömmer lätt den mer gruppvisa interaktionen och nyttan som den kan ha. Här är en mycket mycket bra artikel om hur fr a Facebook innebär att det sociala är det intressanta: och att det digitala och analoga bara är olika sätt att hantera sina sociala kontakter. När vi pratar om våra digitala och analoga värderingar som kommer vi ofta in på hur digitala natives med digitala värderinger helt enkelt är kanaloberoende i sina sociala nätverk: de använder det verktyg som finns till hands: face-to-face när det är möjligt, digitala plattformar när det är nödvändigt. I artikeln finns ett antal bevis hur det digitala innebär att vänskap och sociala band stärks genom att det dagliga uppdaterandet innebär att man inte behöver gå igenom allt som hänt sen sist: för det vet alla utan kan direkt börja att samtala om sakerna: ”Jennifer Taddeo, 35, of Franklin gets together once a year with half a dozen college friends for a few days. Last year, the first since she and the others had begun using Facebook regularly, they were able to move right past the basics of ”who-what-when-where” straight to the emotionally richer territory of ”why?””