Kategorier
Analys Sociala medier

Juridiska aspekter på sociala medier

Sociala medier är ett nytt område och när det kommer till konversationsmarknadsföring och företagens närvaro på de sociala mediearenorna finns ett huvudsakligt dilemma som jag inte hittat något bra svar på.

  • Är allt alltid marknadsföring om det är ett företag som kommunicerar?

När man jobbar med sociala medier handlar det i grunden om ett nytt sätt att tänka. Problemet blir att det också innebär att de lagar och författningar som styr marknadskommunikation behöver omtolkas och hanteras. Marknadsföringslagen går i mångt och mycket ut på att marknadsföring distribueras via push: helt enkelt sänder företaget ett budskap till konsumenten. Sociala medier fungerar på många sätt tvärtom: konsumenten hittar information och företagets kommunikation och väljer själv att kommunicera eller inte.

I läkemedelssegmentet blir det här väldigt påtagligt. Där har vi ett förbud mot att marknadsföra Rx-läkemedel (receptbelagd medicin) och relativt hårda regler när det gäller OTC-läkemedel. Samtidigt finns det också regler om att företag som säljer läkemedel ska informera mycket runt dessa läkemedel och biverkningar etc. Jurister menar att ett läkemedelsbolag självklart har rätt att kommentera felaktiga fakta osv. men för övrigt har vi få om ens några praxis att gå efter.

Samtidigt är läkemedelsföretag oerhört starka kunskapsföretag, med viktig kunskap runt olika sjukdomar som skulle vara värdefullt att dela med allmänheten. De har också möjligheten att initiera communities för personer som lider av olika tillstånd för att de också kan ge ny kunskap i sin tur åt varandra och företaget.

På samma sätt finns det en gråzon när det gäller hur företag som säljer alkohol, tobak respektive andra reglerade varor (och tjänster) kan använda sociala medier.

Det är viktiga och intressanta frågor som vi kommer att behöva hantera framöver när sociala medier växer i impact och genomslag som marknadskommunikationskanal.

Det viktiga är att vi idag ser till att verkligen skapa en ärlig och transparent närvaro för företag och organisationer när de går in på den sociala medie-arenan. Dels för att själva närvaron kräver autencitet, personlighet och öppenhet, dels för att inte förstöra möjligheten till att konversera på ett ömsesidigt plan. Självklart handlar det också om att inte bryta mot lagar och regler men samtidigt inse att det är jungfrulig mark och genom att tänka om när det gäller push/pull respektive ha en inställning där det är kunskapen som man ger vidare och interaktionen med individer som själva valt att föra dialog och konversera som är det intressanta kan sociala medier också i grunden förändra marknadskommunikationen – kanske till och med dess essens.

Det här är en fråga som jag kommer att komma tillbaka till då jag bland annat i nästa vecka, tillsammans med Brit Stakston, håller en sociala medie-kurs för ett stort antal läkemedels- och hälsoföretag.