Kategorier
Konferens Sociala medier

Saltå Kvarn och sociala medier

Johan Ununger på scen. “en gång i tiden var jag en långhårig miljöaktivist”.

Berättar om sin personliga: från miljöaktivist, konsult inom marknadsföring och sedan till Saltå Kvarn. De ska rädda Östersjön.

Vi vill öppna varumärket. Konsumenten är medskapare. Styrkan fanns utanför företaget. Få in idéer och utvecklingskraft, förändra världen. Är ett lovebrand och de kreativa konsumenterna är vårt starkaste media.

Ger exempel på både starka positiva och negativa.

Konversationsmarknadsföring a la Saltå

  • Nytt marknadstänk
  • Delaktighet istället för manipulation
  • Spela matchen
  • Köper inte medieutrymmer
  • Sociala medier är lämpliga – men inte nödvändiga

Visar på både konversationer analogt och digitalt.

Bloggen startades ad hoc och det har varit mycket bra att jobba med.

Kärlek är en grundläggande sak för att ge tillbaka. Bloggen viktigast men Twitter är fortfarande på försöksstadiet, och att skapa en närvaro. Skapa nya roliga saker ex.vis Min Musli.