Kategorier
Konferens Sociala medier

Return on involvement

Toothless Tiger – Henriette Weber

Allt handlar om att rädda världen. Vi har en tyst marknadsrevolution som pågår – från kvantitativ push till pull och engagemang. Från uppmärksamhet till engagemang. Berättar om Innocent Drinks som case. Det handlar om förändrade konsumtionsmönster – problemet ligger i att kunna relatera till alla val och produkter, uppmärksamhetsunderskott: företag arbetar hårt för att skapa värde – “the salespitch might not be the reason that I buy the product”. Hur kan vi skapa beständiga värden för varumärken?

Sociala medier existerar för att människor vill vara involverade i varandras liv, liksom i produkternas verklighet. Det handlar om ett möte mellan “dig och mig” – ett kvalitativt värde i mötet. Antalet träffar är ointressant – det intressanta är användarens upplevelse: det är den bästa marknadsföringen. Berättar om hur de jobbade med att marknadsföra Jaiku (RIP ;)) på Reboot. De bakade kakor.

Värde kommer om man skapar möjlighet för människan att bli bättre eller coolare. Självupplevelsen är den viktiga mätningen på framgång – inte kvantitativa nyckeltal. Henriette pratar om att varumärket måste bli insiktsfullt om sig själv snarare än att bli narcissistiskt. Det handlar om att spegla sina konsumenter snarare än att spegla sig själv. (Samtidigt måste varumärket kunna fungera som spegel för konsumenten).

Som företag måste man vara “responsive”: bara för att man är kompis så är det inte självklart att man vill ha reklam. Sociala medier kommer att förändra marknaden genom att de är nära.

Doing well by doing good. Doing well by talking good. Presence.

Så hur mäter vi vår framgång? Hellre mäta åsikter, gillar man mig istället för hur många som ser en. ROI borde vara return of involvement istället för return of investment. Det ger mätning inte bara på gillande utan också på hela tänkandet runt hur företaget mår.