Kategorier
Konferens Sociala medier

Chris Heuer på Disruptive Media

Chris Heuer är skapare av Social Media Club (if you get it, share it) och medlem i AdHocnium.

Den gamla idén: utvecklad för brist, baserad på kontroll och centraliserad.

Social media isn’t a noun. It’s a verb. Context is king.

Det handlar om vem du känner, inte vad du vet. Reputation is everything. Marknaden är människor inte en plats. Market = community, connected people = efficient markets

Skapa kontext för framgång. Bli en lärande organisation. Skapa kraft i utkanterna men också en hub för allt. Plattformar viktiga.

Skapar man möjligheter eller hanterar risker? Ofta drivs organisationer av jurister snarare än it-människorna. Chris menar att det handlar om att alla kontrollerar organisationen. Om världen är platt, så måste organisationer vara platta. “If you want to get things done, don’t go to the boss – go to Suzy.”

Social organisations is soulfull organisations. Vi är alla känslomässiga individer. Konflikten mellan IT och marknadsavdelningen kostar oerhört mycket.

Vilken business är du i? Vad är det du säljer? Den frågan är viktig: du säljer det som konsumenten kan använda det du säljer till. Hur kan man sälja sociala media strategier när ingen vet vad affärsstrategin är. Man måste starta där.

42 – serve the market. Marknaden är många fler än den potentiella konsumenten.

The 5 MC’s

1. Skapa mening. Förstå att varumärket är värden. Människor vill tro på något.

2. Skapa media.

3. Skapa konversationer

4. Titta dig i spegeln

Problem:

The Old White Guy Syndrome. The Young Person Syndrome. How to meet in the middle?