Kategorier
Konferens Sociala medier

Brian Solis på Disruptive Media

Social media börjar med individen. Det handlar inte nödvändigtvis om att ta in det i själva strukturen – social media handlar inte om CRM: social media har bara satt ljuset på relationer mellan människor.

Konsten för kommunikation är att ta från vår vanliga uppmärksamhetskanal till det jag vill säga och sedan föra människor tillbaka. Twitter är bara ett verktyg, precis som de andra verktygen.

Som en individ och en organisation så handlar det inte om verktyget utan om var konsumenterna är. Vi är inte i kontroll; ett av de stora framgångarna är inte med på sociala medier: Apple. De är kapabla att styra perceptionen – genom att vi pratar om dem genom att säga vad vi ska tycka om.

Sociala medier är ett privilegium för ett företag. Attention is the major currency in content commerce. Det handlar om att hitta ett sätt att koppla sig till den som vill konversera med dig.

Comcast och andra är jätteduktiga på att svara. Hur kommer man framför konversationen? Hur är man proaktiv och faktiskt skapa en skillnad för den som följer: människor vill följa utifrån vad man kan lära sig.

PR-branschen är underlig. Pressreleasen är över hundra år gammal – ändå suger den fortfarande. PR handlar om att ha en dialog som är proaktiv. Om man är publicist – att bara pusha ut allt. Vem rapporterar jag till? Om det är chefen, så är det ett problem. Man måste se konsumenten, den som ska nås av meddelandet, som den man rapporterar om. Vi måste förändra sättet vi pratar med de som faktiskt är viktiga för våra kunder.

Det nya PR-landskapet:

empati – förstå vad konsumenten tänker och känner och var de går för att få svar på sina frågor. Ett nytt konkurrenslandskap för PR. Vem äger social media? Alla äger det – tillsamman med alla andra. Varje enskild del av ett företag måste vara en del. PR har möjligheten att hjälpa hela företaget att bli mer konversationsinriktade – PR kan vara de som lär alla andra att konversera.

Att vara socialiserande innebär inte att delta i allt – utan att vara närvarande.

Obamakampanjen är ett problem: de använde sociala medier som broadcasttool. Vi måste skapa något annat – att följa handlar om intresse och något, som lär mig något.

Vi glömmer bort att det finns en värld utanför communityn. Idag använder de flesta sociala medier som megafoner. Det är i marknadsföringens DNA. Dags att förändra infrastrukturen som skapar dialog. Men vem har tid att delta hela dagen? Det är fortfarande två sidor mellan företag / personlig. Om man följer någon som representant för ett företag: det är en kultur för varje nätverk. Ta ett steg tillbaka och inse att det inte kan handla om ego-casting utan bilden av företaget.

Twinturn: att skapa unga personer som ska prata om brands. Dumt.

Det är lyssnandet som skiljer mellan social media experts från social media teoretiker. Man måste alltid inse att man alltid måste lära sig saker, alltid lyssna: trial and error på ett personligt plan.

Conversation prism handlar om att visa att konversationen sker på så många olika ställen – Twitter är inte sociala media. Om man lyssnar så hittar man var de viktiga influencers är. Yahoogroups etc är fortfarande extremt viktiga. Den sociala världen är mycket större än vi tror. Genom att lyssna lär man sig vem, vad och var – för att förstå hur.

Det vi lär oss är att vi är viktiga. Varje individ kan vara influencer. PR handlar om att skapa influenser. Det som förändras är mellanhändernas makt. Alla kan vara en expert (pro-am?).

Det handlar om att konversationerna sker på så många olika ställen, men de är ihopkopplade (concentric conversations). Vi glömmer att kontinuiteten är det viktiga för influenser. Attention aperture – att förstå att skapa en större influens istället för bara vidareföring.

Social marketing compass: socialiseringen är bara en del av marknadsföring. Om ingen vet om att du finns på Twitter så är det meningslöst.

Magic middle – handlar om att prata med de som har intresserade följare, det är meningsfulla läsare som man hittar på magic middle, signifikansen är mycket större och därför också kontexten för företagets närvaro och konversation.

The conversation index: twitter kommer att bli mer och mer ointressant. Vart går människor? Man måste förstå var personer är. Konversationer är sökbara, de är fundament – indikerar placering, status, rank, perception och participation. Ett benchmark för att kunna mäta sociala medie-marknadsföring.

Allt handlar om att integrera alla delar. Vad handlar det egentligen om? Att bara prata om att länka, om att kommentera – vad gör bilder, vad gör texterna med de som läser, ser och pratar om dem?

The difference between PR 1.0 and PR 2.0 is YOU. Allt handlar om hur individen faktiskt fokuserar på förändring.

Att vara personlig innebär inte att vara privat. FCC funderar på att skapa regler och lagar för att skapa ansvar i likhet med reklamregler på om någon pratar om en produkt eller en tjänst. Det är ett ansvar, se till att inte mörka saker. Man måste stå för något – om man ska prata om en produkt eller tjänst – gör det för att man gillar det, inte för att man är betald för det.

Det är för mycket “mig” i sociala medier. Vi måste se att det är ett teamwork. Hellre att all-stars handlar om den dirigent som kan skapa ett vackert sociala mediestycke. Man måste skapa en organisation för att leda, mäta och skapa en effektiv närvaro.

Konversationindex och konversationsprismat är grunden för att förstå och få företag att skapa sina sociala mediaplaner. Använd orden “XX sucks” eller “XX die” och visa för ledningen vad som faktiskt händer.