Kategorier
Spaning

Siffrorna ljuger – Twitter förebådar webbens död

Nielsen har släppt siffror som visar att Twitter lider av ett rejält frånfälle i aktivitet av de användare som skaffar sig ett konto (Nielsen räknar iofs “retentionsiffror” dvs. behållande – att återkomma och behålla aktiviteten). Techcrunch rapporterar om det och påpekar att om hela 60 % faller från så är ökningssiffran som alla skrivit om ointressant. När siffrorna släpptes så frågade jag mig om hur siffrorna faktiskt såg ut för Facebook från början men dessa visar sig vara rejält mycket lägre. Nielsen menar att det låga bevarande-värdet onekligen är ett problem för Twitter.

Men som flera påpekat – och som Techcrunch i sin uppdatering skriver – så är Twitter.com knappast den mest trovärdiga delen att mäta eftersom extremt många väljer att använda stand alone-program, twittrar från mobilen eller sms:ar (USA) sina tweets (något som Techcrunch påpekade för precis (sic!) ett år sen). Utvecklingen och användandet av desktopapplikationer, mobilapplikationer och plugins är stor – en siffra som nämnts är att närmare 2/3 av användarna inte besöker Twitter.com utan twittrar via någon av de otaliga andra möjligheter som finns på grund av Twitters öppna API.

För svaret på frågan varför Facebook och andra kunde behålla så många av sina användare gentemot Twitter är att det inte är sant… Det faktum att Twitter satsat på att vara ett API istället för att vara en sajt visar sig mer och mer vara ett fullständigt genidrag när det gäller utvecklingen av sociala medier. Twitter.com är ointressant utan Twitter är snarare sitt varumärke, sitt API och sina användare. Det är antagligen en av anledningarna att Facebook dels väljer att bygga om sin sajt till att bli mer lik en mikrobloggstjänst, att de nu väljer att flagga för att man kommer att öppna upp sitt API mycket mer än någonsin för att ge möjlighet till att bygga tredjepartsapplikationer att utvecklas, vilket – tillsammans med att de också nu stödjer OpenID – är nödvändigt för att det mobila användandet ska utvecklas ännu mer. Det är få som väljer att använda den mobila browsern utan väljer hellre insticksprogram för att köra olika tjänster. Det är självklart så att detta också bygger på Iphones genomslag och infrastruktur.

Så nej, det handlar inte om avundsjuka. Det handlar om att Twitter hittade graalen.

Konsekvenserna av en utveckling där varje tjänst öppnar sitt API är stora och kommer att omstrukturera såväl affären för att tjäna pengar på en tjänst (igen), förändra inriktningen för olika programvaruföretag och för open source-utvecklingen av browsers liksom skapa de incitament som behövs för att webben som vi känner den dör. Jag ska förklara:

  1. När innehållet är flyttbart genom öppna APIn blir den traditionella annonseringen ointressant. Det måste till nya sätt att skapa inkomster för tjänsterna liksom att det kommer att påverka Google Adwords negativt. Affären måste förändras och redan idag bör man tänka nästa steg för att vi inte än en gång ska stå inför ett tapp av intäkter för smarta sociala medietjänster. Problemet är många gånger att tjänsterna skapas utifrån ett tekniskt tänk utan att även bygga in intäktsmodeller som är kopplade till tjänsten snarare än ditlagda i efterhand.
  2. Browserutvecklingen blir både mer intressant och mindre intressant. Fr a behöver man hitta sätt att antingen out of the box erbjuda samma funktionalitet som tidigare plus den funktionalitet som dedikerade applikationer till sociala medietjänster har – eller inse att browsern sakta kommer att bli en av flera viktiga applikationer för det digitala livet. Den vinner som lyckas att antingen bygga in ett vettigt modulärt system i sin browser (nej varken add-ons eller acceleratorer/web slices räcker i det fallet) alternativt verkligen skapa killer app vars funktionalitet innebär att användaren fullständigt kan omskapa den utifrån sina behov per sekund. I det här fallet tror jag att vi kommer att se en grym kamp mellan Google och Microsoft1 eftersom något sånt här kommer att handla om operativsystemets utveckling snarare än att skapa en stand alone-applikation. Linux har inte de musklerna.
  3. Genom att vi nu går in i en framtid där tanken på att skapa tjänster som bygger på walled gardens blir obsolet (för att inte säga apart) omskapas också webben. Eller snarare: webben kommer att dö som egen entitet – som den del som handlar om information vid sidan av andra plattformar. Genom att vi blir mer och mer uppkopplade, att utvecklingen går mot möjligheten att konstant vara uppkopplad via mobilt internet så försvinner också incitamentet för en world wide web. Snarare handlar det om ett nytt sätt att tänka runt den digitala arenan. Ett konstant och ständigt flöde av data som inte stängs inne utan flödar fritt och sömlöst mellan alla uppkopplade enheter. Utvecklingen av det disruptiva medielandskapet slår också sönder den del som startade utvecklingen.

Rätt eller fel? Det återstår att se.

  1. Disclaimer, jag jobbar med Microsoft som PR-konsult []